بذر گل و سبزیجات

مرتب سازی بر اساس
نحوه نمایش

بذر آفتابگردان

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر اسفناج

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر بادمجان سیاه دلمه ای

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 3 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر بادمجان قلمی

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر بامیه

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر پیاز قرمز

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر پیازچه

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر ترب سفید کشیده

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر تربچه

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر تره

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر توت فرنگی

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر جعفری

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 35 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر چغندر قند

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 20 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر چمن

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر خیار بوته ای

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 45 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر ذرت

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر ریحان بنفش

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 25 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر ریحان سبز

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر شلغم ارغوانی

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 10 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر شنبلیله

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر طالبی سمسوری

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر فلفل دلمه ای رنگی

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 25 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر فلفل دلمه ای هیبرید

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 1.5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر فلفل زینتی

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر گل آمارانتوس پا بلند رنگی

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته نیم گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر گل امارانتوس پا بلند نخلی

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته نیم گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر گل پریوش پاکوتاه الوان

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 0/7 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر گل پریوش پاکوتاه صورتی

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته نیم گرمی می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر گل جعفری پاکوتاه نارنجی

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته یک گرمی می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد
50,000 ریال

بذر گل ختمی پابلند پرپر سفید

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته 3 گرمی می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد
50,000 ریال

بذر گل مارگریت پاکوتاه سفید

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد
50,000 ریال

بذر گل ناز آفتابی الوان

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد
50,000 ریال

بذر گل نیلوفر رونده الوان

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته 5 گرمی می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد
50,000 ریال

بذر گوجه فرنگی گیلاسی

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته 5 گرمی می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد
50,000 ریال

بذر لوبیا سبز

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته 5 گرمی می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد
50,000 ریال

بذر مرزه

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته 5 گرمی می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد
50,000 ریال

بذر نخود فرنگی

قیمت ذکر شده برای این محصول جهت فقط یک بسته 5 گرمی می باشد. اگر تعدادخرید 10بسته به بالا باشد هزینه ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال به صورت توافقی اضافه خواهد شد
50,000 ریال

بذر هویج

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر کاج نوئل آبی

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر کاهو پیچ

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 4گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر کاکتوس اچینو

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذر کدو سبز

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذرفلفل کبابی

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته 3 گرمی می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

بذرکاج نوئل سبز

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال

ترب سیاه گرد

قیمت ذکر شده این محصول برای یک بسته می باشد. سفارش بالای 10 بسته ارسال با پیک رایگان می باشد. در غیر اینصورت هزینه کرایه ارسال توافقی اضافه خواهد شد.
50,000 ریال