تاج گل تبریک و تسلیت

مرتب سازی بر اساس
نحوه نمایش

تاج گل پایه دارتبریک - کد10

مناسب جهت مراسم عروسی - افتتاحیه - جشنهای ملی و مذهبی - جشنواره ها و همایشها و کنفرانسهای اداری و سازمانی و غیره
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتبریک - کد11

مناسب جهت مراسم عروسی - افتتاحیه - جشنهای ملی و مذهبی - جشنواره ها و همایشها و کنفرانسهای اداری و سازمانی و غیره
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتبریک - کد9

مناسب جهت مراسم عروسی - افتتاحیه - جشنهای ملی و مذهبی - جشنواره ها و همایشها و کنفرانسهای اداری و سازمانی و غیره
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتبریک دو طبقه - کد8

مناسب جهت مراسم عروسی - افتتاحیه - جشنهای ملی و مذهبی - جشنواره ها و همایشها و کنفرانسهای اداری و سازمانی و غیره //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// توجه ::: قابل ذکر است گلهای بکار رفته در این تاج گل که به رنگ آبی دیده میشوند همگی سفید رنگ بوده و به علت عکسبرداری در شب به رنگ آبی افتاده است
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتسلیت - کد1

مناسب جهت مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها – عزاداریها - و در سالنهای پذیرایی در مراسم ترحیم و سالگرد و یادبود – مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتسلیت - کد21

مناسب جهت مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها – عزاداریها - و در سالنهای پذیرایی در مراسم ترحیم و سالگرد و یادبود – مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتسلیت - کد22

مناسب جهت مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها – عزاداریها - و در سالنهای پذیرایی در مراسم ترحیم و سالگرد و یادبود – مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتسلیت - کد3

مناسب جهت مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها – عزاداریها - و در سالنهای پذیرایی در مراسم ترحیم و سالگرد و یادبود – مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتسلیت - کد4

مناسب جهت مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها – عزاداریها - و در سالنهای پذیرایی در مراسم ترحیم و سالگرد و یادبود – مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتسلیت - کد6

مناسب جهت مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها – عزاداریها - و در سالنهای پذیرایی در مراسم ترحیم و سالگرد و یادبود – مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتسلیت - کد7

مناسب جهت مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها – عزاداریها - و در سالنهای پذیرایی در مراسم ترحیم و سالگرد و یادبود – مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتسلیت دو طبقه - کد2

مناسب جهت مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها – عزاداریها - و در سالنهای پذیرایی در مراسم ترحیم و سالگرد و یادبود – مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت

تاج گل پایه دارتسلیت دو طبقه - کد5

مناسب جهت مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها – عزاداریها - و در سالنهای پذیرایی در مراسم ترحیم و سالگرد و یادبود – مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت

تاج گل توپر جهت سرمزار

مناسب جهت عرض تسلیت در سر مزار
تماس برای قیمت