(دم روباهی(پامپاس

دم روباهی، گیاهی دائمی است که در زمان گلدهی، ارتفاع آن حدود ۲ متر می شود. برگ ها، تسمه ای شکل و باریک هستند. در اواسط تابستان، ساقه های گل دهنده طویلی از مرکز بوته خارج می شود که در رأس آنها گلهای پشمکی شکل و یا شبیه به دم روباه می باشد. گلها تا اواخر پاییز دوام دارندو با گذشت زمان رنگ آنها از سفید به کرمی تغییر می کند. تکثیر این گیاه از طریق تقسیم بوته در اوائل بهار صورت می پذیرد. دم روباهی نیاز به آفتاب کامل دارد و از آب فراوان باید برخوردار گردد. موطن اصلی آن نیز کشور آرژانتین می باشد.
شناسه کالا در انبار: pampas
ارسال رایگان
تاریخ تحویل: پس از اینکه خرید آنلاین شما انجام شود برای تحویل این کالا با شما تماس می گیریم و تاریخ وزمان تحویل را هماهنگ خواهیم کرد
120,000 ریال

نیازها:در مقابل سرما مقاوم تا نیمه مقاوم است.به خاک حاصلخیز و مطوب با زهکشی خوب و محل افتابی نیاز دارند.طوقه گیاهان جوان باید از سرما حفظ شود.ساقه ها و برگهای خشک شده سال پیشُ باید هر ساله در اواخر یا اوایل بهار بریده شوند.در زمان کار با آن به علت برنده بودن لبه برگها باید مراقب دست ها باشید.

افزایش:از طریق کاشت بذر در بهار یا تقسیم بوته در اواخر زمستان و اوایل بهار قابل افزایش است که راحت ترین آن تقسیم بوته است.