نسترن

درختچه بوته ای از نسل رزهای قدیمی وگونه ای از رزها وحشی رونده بوده دارای گلهایی برنگ سفید،قرمز،زرد وبرگهای سبز روشن دارای ساقه های سبز روشن وروندگی زیاد میباشد ودر طول سال فقط یک بار گل میدهد در فصل معتدل اواسط بهار ولی دارای گلهای خوشه ای بسیارزیاد بوته ها قرق درگل،دارای گلهای منفردوتوده ای میباشد گستردگی زیادوخزان پذیر وارتفاع حدود5/3مترمیرسد وشاخه های کمانی،خارداروسبزرنگ باگلهای کم گلبرک به رنگهای سفید،قرمز،زرددیده میشودوآبیاری متوسط ومکانهای آفتابی ومتعدل دوست داردوتادمای30- درجه راتحمل می کند وازطریق قلمه تکثیرمی شود وخاکهای رسی وماسه ای همراه باکود دامی پوسیده دوست دارد وجهت کاشت درفضای سبز،کنار دیوارها ونرده ها ودیوارهای کوتاه برای پوشاندن ودورآلاچیق و... ویک نوع نسترن،باواریته خزنده بوده ودر روی زمین راه میرودوپهن میشود که گونه ای از نسترن رونده میباشد
شناسه کالا در انبار: nastaran
ارسال رایگان
تاریخ تحویل: پس از اینکه خرید آنلاین شما انجام شود برای تحویل این کالا با شما تماس می گیریم و تاریخ وزمان تحویل را هماهنگ خواهیم کرد
250,000 ریال

 

خاک:

نسبت به نوع خاک حساسیت ندارد، اما خاک هایى را که داراى قدرى رسى باشند به خاک هاى شنى ترجیح مى دهد.

تکثیر:

ازدیاد نسترن به وسیله کاشت بذر و قلمه صورت مى گیرد. مراکز فروش گل و گیاه انواع رز و نسترن را داخل ظروف پلاستیکى تولید نموده و براى کاشت مجدد و یا انتقال به گلدان بزرگتر آماده مى کنند.

زمان کاشت:

از پاییز تا اواخر زمستان هر زمانى که برف و یخبندان نباشد مى توانیم نسترن را به زمین بنشانیم.

روش کاشت نهال:

قبل از کاشت بهتر است اول خاک را اصلاح کنیم براى این منظور در هر متر مربع حدود سه کیلوگرم کود حیوانى پوسیده به زمین اضافه و با خاک مخلوط کنید سپس نهال نسترن را از گلدان خارج ساخته و در گودالى که به همین منظور آماده نموده اید بکارید.

تذکر:

1ـ اندازه گودال باید به اندازه حجم ریشه باشد.

2ـ نسترن هایى که در داخل پیت حلبى پرورش داده شده اند طورى از حلب خارج کنید که ریشه در معرض هوا قرار نگیرد. براى این منظور باید حلب را با چکش یا تیشه با دقت ببریم تا خاک هاى اطراف ریشه نریزد سپس نهال را از حلب خارج نموده به زمین منتقل مى کنیم.

ضمنا مواظب دست هایتان باشید، ساقه هاى نسترن پر از تیغ هاى تیز است و بریدن حلب هم خالى از خطر نیست.

اگر نسترن ها جوان هستند و در داخل پلاستیک قرار دارند پلاستیک را با قیچى پاره کنید تا ریشه آسیب نبیند.