(پیچ امین الدوله(سایز بزرگ

این گیاه بالا رونده و پیچنده بوده و نام فارسی آن منتسب به علی خان امین الدوله است که برای اولین بار این گیاه را در باغ امین الدوله کاشت. گیاه غول پیکر امین الدوله برای کاشت در باغ های کوچک مناسب نیست زیرا رشد بسیار سریعی داشته و قابل کنترل کردن نیست. گونه دیگری از گیاه پیچ امین الدوله موجود استکه به گونه ی خزان کننده معروف است این گونه پر رویش و دارای ساقه های بسیار است و تا ارتفاع ۳ متر نیز بالا می رود.
شناسه کالا در انبار: pich amin o doleh
ارسال رایگان
تاریخ تحویل: پس از اینکه خرید آنلاین شما انجام شود برای تحویل این کالا با شما تماس می گیریم و تاریخ وزمان تحویل را هماهنگ خواهیم کرد
350,000 ریال

خاک مناسب برای پیچ امین الدوله :

خاکی برای گیاه پیچ امین الدوله مناسب است که قلیایی باشد و زهکش خوبی داشته داشته باشد. آب از نیاز های اولیه و واجب برای رشد این گیاه است و میزان جذب آب برای گیاه بستگی به خاک استفاده شده دارد.

نور مناسب برای گیاه امین الدوله :

هر گیاهی برای گل دهی میاز به نور کامل دارد اما پیچ امین الدوله از آن گیاهانی است که برای در نور کم، نیمه سایه و حتی در سایه کامل نیز گل می دهد. اما باید در نظر بگیرید که در شرایط سایه کامل گل دهی به تاخیر می افتد.