گل آرائی سبد میوه و میوه آرائی

مرتب سازی بر اساس
نحوه نمایش

گل آرائی سبد میوه 1

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا شامل گلهای لیلیوم , رز و ژربرا تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
1,200,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 10

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و یا میهمانی ها شامل گلهای لیلیوم , ژربرا و رز تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است
1,800,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 2

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای ژربرا, میخک و داوودی //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
900,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 3

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای لیلیوم , میخک و ژربرا و رز و ... //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
1,100,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 4

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای لیلیوم , میخک و لیسانتوس //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
1,800,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 5

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها /// این گل آرایی شامل گلهای لیلیوم و لیسانتوس میباشد //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
1,000,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 6

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای لیلیوم , آنتریوم و ... //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است
2,800,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 7

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها ///// این گل آرائی شامل گلهای لیلیوم و لیسانتوس می باشد //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
2,800,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 8

گل آرایی مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای لیلیوم , آنتریوم و لیسانتوس //// تهیه میوه و آجیل بر عهده مشتریان است.
4,000,000 ریال