گل آرائی سبد میوه و میوه آرائی

مرتب سازی بر اساس
نحوه نمایش

گل آرائی سبد میوه 1

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا شامل گلهای لیلیوم , رز و ژربرا تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
600,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 10

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و یا میهمانی ها شامل گلهای لیلیوم , ژربرا و رز تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است
800,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 2

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای ژربرا, میخک و داوودی //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
600,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 3

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای لیلیوم , میخک و ژربرا و رز و ... //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
800,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 4

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای لیلیوم , میخک و لیسانتوس //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
900,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 5

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها /// این گل آرایی شامل گلهای لیلیوم و لیسانتوس میباشد //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
600,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 6

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای لیلیوم , آنتریوم و ... //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است
1,800,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 7

گل آرایی سبد میوه مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها ///// این گل آرائی شامل گلهای لیلیوم و لیسانتوس می باشد //// تهیه سبد و میوه بر عهده مشتریان است.
1,500,000 ریال

گل آرائی سبد میوه 8

گل آرایی مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای لیلیوم , آنتریوم و لیسانتوس //// تهیه میوه و آجیل بر عهده مشتریان است.
2,000,000 ریال

گل آرائی و هندوانه آرایی سبد میوه 9

گل آرایی و هندوانه آرایی مناسب برای مراسم شب یلدا و میهمانی ها //// شامل گلهای لیلیوم وآنتریوم و میخک //// تهیه میوه و هندوانه و آجیل بر عهده مشتریان است.
1,300,000 ریال

میوه آرایی 1

این سبد میوه آرایی بر روی سیب سفید و قرمز, خیار, پرتغال,کیوی , توت فرنگی و ..... //// تهیه میوه ها بر عهده مشتریان می باشد.
800,000 ریال

میوه آرایی 2

این سبد میوه آرایی بر روی سیب سفید و قرمز, خیار, انار,خرمالو, کلم پیچ , کدو حلوایی , هندوانه و ..... //// تهیه میوه ها بر عهده مشتریان می باشد.
4,000,000 ریال

میوه آرایی شب یلدا 1

تهیه هندوانه به عهده مشتریان است و هزینه دریافتی فقط جهت کنده کاری و تزئین است
1,000,000 ریال

میوه آرایی شب یلدا 2

تهیه هندوانه یا کدو حلوایی به عهده مشتریان است و هزینه دریافتی فقط جهت کنده کاری و تزئین است
700,000 ریال

میوه آرایی شب یلدا 3

این میوه آرایی بر روی هندوانه , پرتغال, خیار,هلو, آلو و ..... //// تهیه میوه ها بر عهده مشتریان می باشد.
1,500,000 ریال

میوه آرایی شب یلدا 4

پذیرش سفارش هندوانه آرایی مناسب شب یلدا //// تهیه هندوانه به عهده مشتریان می باشد.
500,000 ریال