گیلیسیلین

گلها به شکل گل آذین خوشه ای که طول محور آن 80-10 سانتیمتر است شکوفا می شوند و به رنگهای سفید، صورتی، بنفش و ارغوانی هستند. فصل گلدهی در اغلب نمونه های آسیایی در بهار و در نمونه های آمریکایی و ژاپنی در اواخر تابستان است. گل برخی از انواع بخصوص نمونه هایی که بومی کشور چین هستند معطر نیز هست. این گیاهان به شکل میانگین حدود 50 سال می توانند عمر کنند.
شناسه کالا در انبار: gilisilin
ارسال رایگان
تاریخ تحویل: پس از اینکه خرید آنلاین شما انجام شود برای تحویل این کالا با شما تماس می گیریم و تاریخ وزمان تحویل را هماهنگ خواهیم کرد
400,000 ریال

شرایط محیطی

آبیاری: پیچ گلیسین وجود رطوبت را در خاک دوست دارد اما این به معنی ماندگاری آب و خیس بودن همیشگی خاک پای آن نیست. آبیاری بیش از اندازه موجب زرد شدن برگها و ریزش آنان و پوسیدگی طوقه گیاه و در نهایت پژمردگی عمومی آن و مرگ می شود. آبیاری نامناسب و اندک بخصوص در مورد گیاهان جوان و زمانی که هوا گرم نیز می باشد موجب سوختگی نوک و حاشیه برگها عدم شکل گیری گل و یا ریزش غنچه های گل خواهد شد.

نور: مکانی با نور کامل و مستقیم آفتاب حداقل برای 8-6 ساعت برای این گیاه مناسب است وجود نور برای گلدهی این گیاه لازم است اگرچه که در مکانهای سایه نیز این گیاه می تواند به زندگی خود ادامه دهد اما گل نمی دهد.

دما: این گیاهان سرمای زمستان را تا حدود 29-درجه سانتیگراد تحمل می کنند البته در چنین سرمایی احتمال آسیب دیدن ساقه های جوان و نوک ساقه ها وجود دارد اما ساقه های اصلی گیاه معمولا زنده می مانند.

خاک: خاکی با زهکش خوب و همچنین مواد ارگانیک همانند خاک برگ و یا کود پوسیده دامی به رشد این گیاه کمک می‌کند. هنگام کاشت می توانیم گودالی به طول و عرض حدود 1 متر و همچنین عمق 60 سانیتمتر را حفر کنیم و بعد از کاشت گیاه فضای باقیمانده از گودال را با مخلوطی از خاک معمولی+خاک برگ+10٪ شن (با ذرات 2-1 میلیمتر ماسه بادی و یا شنهای مصالح ساختمانی مناسب نیستند) پر کرد.